Toimialakatsaus

Balancen Consultingin Toimialakatsaus on tutkijan selvitys halutun toimialan kehityksestä.

Toimeksiantaja saa omasta toimialastaan tilinpäätöstilastot, toimialakatsaukset sekä alan keskeisten yritysten analyysiraportit. Toimialakatsauksen tyypillisiä tilaajia ovat mm. toimialaliitot ja alan kattojärjestöt.

Toimialakatsaus muodostaa kattavan tutkimuspaketin, jolla voidaan huolehtia toimialaliiton talousinformaation perustuotannosta. Tutkimus tuottaa päivitettyä strategista tietoa alasta sekä yksittäisistä yrityksistä puolueettoman tiedontuottajan tekemänä. Tutkimustietojen jatkuva ajantasaisuus varmistetaan vuosittaisella päivityksellä. Se varmistaa toimialaliitolle ajantasaisen ja vertailukelpoisen informaation myös tulevaisuudessa.

Balance Consultingin Toimialakatsaukseen voidaan haluttaessa sisällyttää vertailuja muihin lähialoihin kotimaassa tai vastaaviin aloihin ulkomailta. Näin katsauksesta saadaan entistä kattavampi kuva tutkittavan toimialan kilpailukyvystä.


Kysy lisää ja tilaa tuote asiakaspalvelusta:


Toimialakatsauksen hintatiedot:

Toimialakatsaus tehdään tilauksesta. Hinta riippuu katsauksen laajuudesta ja toimialasta.