Tilinpäätös- ja osavuosianalyysit

Balance Consulting on analysoinut systemaattisesti kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt kvartaalitasolla vuodesta 2001 lähtien. Tuotamme pörssiyhtiöiden tunnuslukuja asiakkaillemme sekä analyysipalveluja muun muassa Kauppalehti.fi:n palveluvalikoimaan.

Pörssiyhtiöiden pisimmät vuositason tilinpäätösaikasarjat alkavat 1980-luvulta. Osavuosiseurannan aikasarjat alkavat vuodesta 2001. Pörssiyhtiödataa voi hyödyntää muun muassa sijoitustoiminnassa, yhtiöseurannassa ja tieteellisessä tutkimuksessa.

Keskitymme pörssiyhtiöiden analyyseissa erityisesti kertaluonteisten tuotto- ja kuluerien oikaisuun, koska yhtiöiden tarkka raportointi antaa siihen mahdollisuuden. Näin asiakas saa mahdollisimman vertailukelpoisen kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kannattavuudesta. Tunnuslukuihin tehdään myös osakeantioikaisut.