Strateginen Toimialakatsaus

Strateginen Toimialakatsaus on Balancen Consultingin ja johdon konsultointiin erikoistuneen Valorin toimialaosaamisen yhdistävä laadukas kotimainen toimialatuote. Raportti tarjoaa ylimmälle johdolle asiantuntevaa taustainformaatiota päätösten tekemisen tueksi.

Strateginen Toimialakatsaus sisältää mm. kotimaisten yritysten johdon näkökulmia toimialan näkymistä, toteutuneiden yrityskauppojen arvostustasoja sekä kymmeniä kiteyttäviä kuvaajia. Strateginen Toimialakatsaus avaa toimialan kehityksen ja tulevaisuuden trendit yksilöllisen analyysin ja laadukkaan numeroaineiston pohjalta.

Toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita:

  • Asiakastrendit ja teknologinen kehitys
  • Uudet liiketoiminta-alueet ja liiketoimintamallien kehitys
  • Kilpailuympäristön ja toimialan dynamiikka
  • Toimialan yritysten taloudellisen kehityksen analyysi ja kehitysnäkymät
  • Yritysjohdon näkemykset kehityksestä, investointipanostuksista ja kilpailusta
  • EU:n ja kansallisen regulaation kehityssuunnat
  • Kansainvälinen vertailu Pohjoismaiden, EU-alueen ja Suomen kehityksistä ja kansainvälisten toimijoiden asemasta Suomessa

Strategisia Toimialakatsauksia on saatavilla seuraavilta toimialoilta:


Kysy lisää ja tilaa tuote asiakaspalvelusta:


Strategisen toimialakatsauksen hinta:

5000 €

Hintaan lisätään voimassa oleva alv. Hinnat voimassa toistaiseksi.