Balance Intelligence

Balance Intelligence on selainpohjainen liittymä ajantasaiseen ja laajaan suomalaisyhtiöiden tilinpäätöstietokantaan. Balance Intelligencessä yhtiöiden tiedot ovat samassa muodossa ja eri hakukriteerejä yhdistelemällä käyttäjä voi helposti vertailla yhtiöitä tunnusluku- tai aihealuekohtaisesti. Tilinpäätöstiedot perustuvat yritysten julkisiin tilinpäätöstietoihin, jotka on oikaistu Yritystutkimus ry:n suositusten mukaisesti.

Balance Intelligencen kautta käytössä on aina viimeisin tiedossa oleva satunnaiseristä oikaistu tilinpäätöstieto: tilinpäätöksestä johdetut tunnusluvut, tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma usean vuoden aikasarjoina sekä toimialojen ja alueiden mediaaniluvut. Toimialaluvut perustuvat TOL 2008 -toimialaluokitukseen.

Tietoja voidaan käyttää muun muassa:

  • Strategiseen suunnitteluun ja riskien hallintaan
  • Toimintaympäristön seurantaan ja toimialavertailuun
  • Kilpailijaseurantaan ja benchmarkkaukseen
  • Trendien seurantaan
  • Alihankkijoiden ja tavarantoimittajien vertailuun
  • Kulujen seurantaan suhteessa toimialaan
  • Sijoituskohteiden analysointiin
  • Alueellisen kehityksen tarkasteluun

Kysy lisää ja tilaa tuote asiakaspalvelusta:


Balance Intelligencen hintatiedot:

Sopimuksen mukaan

Hintaan lisätään voimassa oleva alv. Hinnat voimassa toistaiseksi.