Balance Benchmarking

Balance Benchmarking -raportin avulla voidaan yrityksen menestystä ja taloudellista tilaa sekä sen kehitystä verrata haluttuihin muihin samalla liiketoiminta-alueella toimiviin vertailuyrityksiin.

Balance Benchmarking määrittelee kasvun ja kannattavuuden tekijät sekä paljastaa heikkoudet. Näet, millä osa-alueilla olet onnistunut, ja millä pitäisi parantaa. Saat tietoosi kilpailutilanteen ja kehityssuunnat yhdellä katsomalla, valmiiksi analysoituna.

Raportti sisältää yrityskohtaiset luokituspisteet. Tämä objektiivinen luokitus kertoo yrityksen tilan osa-alueittain suhteessa muihin saman toimialan yrityksiin sekä koko Suomen yrityskantaan. Luokituspisteet antavat kuvan sekä menestyksestä että riskistä. Lisäksi saat koko toimialan tunnusluvut pitkältä aikajaksolta.

Asiantuntijamme ovat muodostaneet lähes 300 valmista vertailuryhmää. Niissä kussakin on 5-15 kyseessä olevan alan keskeistä yritystä. Mukana ovat kaikki Suomen merkittävät toimialat. Raportin voit rakentaa myös yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Omaan ryhmääsi voit nimetä haluamasi yritykset mukaan luettuna ulkomaiset yritykset.

Balance Benchmarking perustuu yritysten virallisiin tilinpäätöksiin ja niiden liitetietoihin. Tilinpäätökset oikaistaan Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan. Oikaistuihin tilinpäätöstietoihin perustuvat tunnuslukuaikasarjat mahdollistavat tehokkaan vertailun yritysten välillä.

Benchmarking-raportissa yrityksiä tarkastellaan viiden vuoden aikasarjalla noin 50 eri tunnusluvun perusteella seuraavilta osa-alueilta:

  • Toiminnan laajuus ja kasvu
  • Kustannusrakenne ja resurssien käyttö
  • Tulos ja kannattavuus
  • Vakavaraisuus ja velkaantuneisuus
  • Maksuvalmius ja käyttöpääoma
  • Yritysten perustiedot ja avaintunnusluvut neljältä vuodelta
  • Tuoreet tunnusluvut kyseiseltä toimialalta 10 vuodelta

Kysy lisää ja tilaa tuote asiakaspalvelusta:

Voit myös ostaa raportin suomalaisista yrityksistä Kauppalehti.fi:n Yrityshausta yrityskohtaisen sivun kautta.


Balance Benchmarking -raporttien hintatiedot:

Vakioraporttien hinnat 500 -1300 € + alv.


Hintaan lisätään voimassa oleva alv. Hinnat voimassa toistaiseksi.

Voit myös tehdä seurantapalvelusopimuksen kanssamme, jolloin saat haluamiesi yritysten tilinpäätösanalyysit heti, kun tuoreet tiedot ovat saatavilla ja lopuksi Benchmarking-raportin koko vertailujoukosta.

Raportit on saatavissa myös englanninkielisinä. Ryhmiin voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia yrityksiä.