Yrityksen arvokartoitus

Yrityksen arvokartoitus on kevyempi versio yrityksen arvonmäärityksestä. Arvokartoitus on nopea ja taloudellinen vaihtoehto pienyritysten arvon arviointiin tai esimerkiksi ostokohteen arvon haarukointiin. Myös tässä yrityksen tulevaisuutta tarkastellaan toteutuneen kehityksen sekä johdon tai tilaajan haastattelun avulla.

Arvonmäärityksen lähtökohta on tuottoarvoperusteinen (Residual Income Model) ja tuottolaskelmien lisäksi huomioidaan myös yrityksen tasesubstanssi. Riski ja siihen perustuva tuottovaatimus määritetään oikaistujen tilinpäätöstietojen avulla. Yrityksen arvoa tarkastellaan sekä ajallisen jakautumisen näkökulmasta että herkkyysanalyysien avulla.

Powerpoint-muotoinen raportti on noin 10-sivuinen ja sisältää havainnollistavia taulukoita lyhyiden sanallisten selitysten kera. Liitteenä tulee yrityksen tilinpäätösanalyysi. Raportti tehdään luottamuksellisesti.


Kysy lisää ja tilaa tuote asiakaspalvelusta:


Arvokartoituksen hintatiedot:

Suomalaisesta yrityksestä suomen- tai englanninkielisenä 2500 € tai yrityskoon mukaan
Ulkomaisesta yrityksestä Sopimuksen mukaan

Hintaan lisätään voimassa oleva alv. Hinnat voimassa toistaiseksi.