Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen omistajat joutuvat usein miettimään yrityksensä arvoa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi osakkuuksien jako tai kiinnostuneen ostajan yhteydenotto. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemä yrityksen arvonmääritys on varmin tapa saada kokonaisvaltainen kuva yrityksen käyvästä arvosta.

Balance Arvo -arvonmääritys on luotettava yrityksen arvonmääritys, joka antaa selkeän ja perustellun, ulkopuolisen asiantuntijan määrittämän arvion yrityksen osakekannan tai liiketoiminnan käyvästä arvosta. Analyytikoidemme tuottama arvonmääritys on tapauskohtainen ja näin varmistamme lopputuloksen luotettavuuden. Balance Consulting on osaava ja kokenut yritysjärjestelijöistä riippumaton arvonmäärittäjä ja yritysanalyysien tuottaja.

Balance Consultingin tekemä arvonmääritys on oikea ratkaisu kun

 • Suunnittelet yrityskauppaa (joko ostoa tai yrityksesi myyntiä)
 • Seuraat yrityksesi arvon kehitystä systemaattisesti
 • Tarvitset apua osakkuuksien hinnoittelussa (esim. henkilöstön sitouttamiseen osakeomistuksella)
 • Suunnittelet sukupolvenvaihdosta

Omistajanvaihdostilanteessa tai yritysostoa harkittaessa ulkopuolisen asiantuntijan tekemä arvonmääritys palvelee sekä ostajaa että myyjää antamalla selkeän lähtökohdan hinnoitteluun. Sukupolvenvaihdostilanteissa laskemme lisäksi erillisen Verohallinnon ohjeisiin perustuvan yrityksen arvon perintö- ja lahjaverotusta varten.

Mihin yrityksen arvonmääritys perustuu

Arvonmääritysmenetelmänä on tuottoarvoperusteinen lisäarvomalli (Residual Income Model), jonka lisäksi tukena käytetään kassavirtaperusteista arvonmääritysmallia. Arvonmääritys perustuu yrityksen tilinpäätösanalyysiin, yritysjohdon haastatteluun ja arvioon tulevaisuuden näkymistä. Arvonmäärityksessä otetaan huomioon yrityksen liiketoiminta, asiakaskunta, kilpailijat, vahvuudet, riskit, investointitarpeet ja omaisuuserät. Kokonaisuuden mukaan yritykselle määritetään perusteltu oman pääoman tuottovaatimus ja arvioidaan lähivuosien tuloksentekokykyä.

Balance Arvo sisältää

 • Yrityksen toteutunut kehitys ja nykytila
  • perustiedot (omistus ja liiketoiminta)
  • kasvu ja kannattavuus (mm. nettotulos, sijoitetun pääoman tuotto)
  • pääomarakenne (mm. omavaraisuusaste, velkaantuneisuus)
 • Tuottovaatimuksen määrittäminen
 • Katsaus tulevaisuuteen ja markkina-arvo
  • tulevan kehityksen arviointi
  • markkina-arvon määrittäminen
  • arvostuskertoimet
  • herkkyysanalyysit
  • kassavirtatarkastelu
 • Yhteenveto
 • Liiteaineisto
  • arvonmäärityslaskelma perintö- ja lahjaverotusta varten (sukupolvenvaihdostilanteissa)
  • kohdeyrityksen numeerinen tilinpäätösanalyysi 2-4 vuodelta
  • toimialan keskeiset tunnusluvut (mm. liikevaihdon kasvu, sijoitetun pääoman tuotto, omavaraisuusaste) 10 vuoden ajalta

Raportti toimitetaan sopimuksen mukaan. Analyytikkomme vastaa mahdollisiin kysymyksiisi arvonmäärityksestä ja sen oletuksista myös raportin toimittamisen jälkeen.

Kaikki kyselyt ja toimeksiannot käsitellään luottamuksellisesti.


Kysy lisää ja tilaa malliraportti asiakaspalvelusta:


Balance Arvon hintatiedot:

Kotimaisesta yrityksestä suomen- tai englanninkielisenä 4480 €
+ ulkomaisesta yrityksestä Sopimuksen mukaan

Ks. myös Balance Arvokartoitus.

Hintaan lisätään voimassa oleva alv. Hinnat voimassa toistaiseksi.