Balance Analysaattori

Analysaattori on taloudellisen päätöksenteon ja strategiatyöskentelyn tueksi suunniteltu työkalu yrityksen johdon päivittäiseen käyttöön. Se ratkaisee pk-yrityksen talousjohdon ulkoiset tietotarpeet kilpailijoista, toimittajista ja asiakkaista, sekä niihin liittyvistä riskeistä. Analysaattori sujuvoittaa operatiivista yritysarviointia ja antaa laajemman kuvan tulevaisuuden näkymistä. Monipuolisen ja visuaalisen tietosisältönsä ansioista Analysaattori mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin. Analysaattorin avulla yrityspäättäjä voi porautua syvemmälle valitsemiinsa yritysryhmiin esim. toimittajista ja asiakkaista, tai tehdä poimintoja tarkoituksenmukaisilla taloudellisilla kriteereillä.

Ennakoi riskejä kaksisuuntaisella luokituksella

Analysaattorissa on käytettävissä markkinoiden ainoa kaksisuuntainen luokitus. Riskiluokituksen ohella hyödynnät menestyviä yrityksiä erottelevaa ja analysoivaa Menestyjäluokitusta. Riskiluokitus näkyy Analysaattorissa helppolukuisena liikennevalona, jonka avulla saa yhdellä silmäyksellä käsityksen yrityksen riskisyydestä. Menestyjäluokitus taas indikoi yrityksen taloudellisista menestystekijöistä.

Pehmeä tieto antaa signaaleja ja selittää ilmiöitä

Aina pelkkä numeerinen tieto ei anna riittävää kuvaa arvioitaessa yritystä ja sen tulevaisuutta. Siksi Analysaattoriin on tuotu lukujen rinnalle pehmeämpää tietoa yrityksistä. Näitä tietoja ovat mm. Kauppalehden yritys- ja toimialauutiset, nimitysuutiset, vastuuhenkilö- ja päättäjätiedot sekä tuloskatsaukset. Esimerkiksi rekrytointi-ilmoituksia seuraamalla on mahdollista saada tietoa yrityksen suunnitelmista investoida lisäosaamiseen tai päätellä aikeista laajentaa liiketoimintaa uudelle alueelle. Nimitysuutiset strategisia liiketoimintapäätöksiä tekevistä henkilöistä indikoivat mahdollisista tulevista organisaatiomuutoksista, hankkeista ja kilpailutuksista. Uusi liiketoimintajohtaja tuo mukanaan uudet tuulet.

Lukujen murskaajasta johdon sparraajaksi

Talousjohdon rooli on muuttunut lukujen murskaajasta strategiasuunnitteluun osallistuvaksi. Esimerkiksi yrityksen kasvu edellyttää muuttuvan toimintaympäristön hallintaa ja tilannetietoisuuden ylläpitämistä.

Analysaattorin edut käyttäjille:

  • Riskiluokitus
  • Hyviä yrityksiä tarkemmin luokitteleva Menestyjä-pisteytys
  • Taustoittavaa pehmeää tietoa, kuten nimitykset, rekrytoinnit, päättäjäroolit ja uutishistoria
  • Omat yritysjoukot
  • Tunnuslukujen ja trenditiedon tarkastelu graafisessa muodossa
  • Yrityspoimintojen tekeminen monipuolisilla hakuehdoilla
  • Kattavat yrityksen perustiedot useista eri tietolähteistä

Katso lyhyt videoesittely Analysaattorista.


Kysy lisää ja tilaa tuote asiakaspalvelusta:


Balance Analysaattorin hintatiedot:

Kiinteähintainen vuosilisenssi.

Hintaan lisätään voimassa oleva alv. Hinnat voimassa toistaiseksi.