Tuotteet

Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritysjohdolle, talousjohdolle, yrittäjille ja asiantuntijoille. Analysoimme kaikki taloudellisesti merkittävät suomalaisyritykset. Analyysit paljastavat kohdeyrityksen taloudelliset vahvuudet, heikkoudet, kehityssuunnat ja riskit. Tuotteemme jakaantuvat viiteen ryhmään: tunnusluvut ja luokitukset, taloudelliset analyysit, talouden työkalut, toimiala- ja yritysjoukkovertailut sekä sijoittajapalvelut.

Balance Consultingin analyysityökalujen avulla saat tehokkaasti käyttöösi tarvittavat analyysitiedot suomalaisesta yrityskentästä - kattavasti ja ajantasaisesti.

Analyysimme pohjautuvat yritysten tilinpäätöstietoihin. Tilinpäätöstietokantamme kattaa noin 90 prosenttia suomalaisyritysten liikevaihdosta ja sitä päivitetään jatkuvasti. Yritykset on luokiteltu TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaisesti.

Tunnusluvut ja luokitukset

Taloudelliset analyysit

Talouden työkalut

Toimiala- ja yritysjoukkovertailut

SijoittajapalvelutBalance Consultingin tietokanta

  • Tietokanta kattaa noin 90 prosenttia Suomen yritystoiminnan liikevaihdosta.
  • Tietokanta käsittää pääsääntöisesti kaikki liikevaihdoltaan yli. 1,7 milj. euron yritykset ja kymmeniätuhansia pienempiä yrityksiä.
  • Laajat oikaistut, vertailukelpoiset aikasarjat 1980-luvulta lähtien.
  • TOL 2008 -toimialaluokitus 5 numeron tarkkuudella