P/S-luku

P/S-luku kuvaa yrityksen markkina-arvon ja liikevaihdon suhdetta.

Laskusääntö

P/S-luku (price / sales) = markkina-arvo / liikevaihto

Huom. Liikevaihdon on vastattava 12:ta kuukautta.

Tulkinta

P/S-luku kertoo, kuinka moninkertainen yrityksen markkina-arvo on suhteessa vuosiliikevaihtoon. Luku on hyvin toimialariippuvainen. Matalan katetason volyymiliiketoiinnassa, kuten tukkukaupassa, P/S-luku saa tyypillisesti matalia arvoja. Korkeakatteisessa liiketoiminnassa, kuten ohjelmistotuotannossa, P/S-luku on tyypillisesti korkea.

Mikäli saman alan samantyyppisillä yrityksillä P/S-luvut eroavat toisistaan, yleensä syynä on se, että toisella yrityksellä on heikompi kannattavuus ja/tai heikommat kannattavuus- ja kasvunäkymät. Joissakin tilanteissa P/S-luvun tulkintaa voi häiritä esimerkiksi se, että yrityksellä on paljon (matalakatteista) läpilaskutusta.

Helsingin pörssin yhtiöiden P/S-luvun kehitys 2006-2010, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

2008 2009 2010 2011 2012 keskimäärin
P/S-luku 0,44 0,80 0,85 0,58 0,54 0,64

Lähde: Balance Consulting

Huomioitavaa

P/S-luku on lähtökohtaisesti luonteeltaan vakaa mittari, mutta esimerkiksi projektiliiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä P/S-luku voi vaihdella vuosittain riippuen projektien tuloutuksesta liikevaihtoon.

Sijoittajan on tärkeä tietää, minkä ajanjakson liikevaihtoa milloinkin käytetään. Liikevaihtona voidaan käyttää esimerkiksi viimeisimmän tilikauden liikevaihtoa, liukuvaa viimeisten 12 kuukauden liikevaihtoa tai analyytikoiden ennustamaa kuluvan kauden liikevaihtoennustetta.

Ks. myös analyytikko blogi aiheesta 27.3.2007.