Prihtin Z-luku

Professori Aatto Prihtin kehittämä konkurssitunnusluku. Prihtin teoreettinen malli perustuu siihen, että yritys nähdään sarjana perättäisiä investointeja. Prihtin ensimmäinen hypoteesi on, että toimivilla yrityksillä tulorahoitus yleensä kattaa rahoituksen maksuvaatimukset. Toinen hypoteesi on, että konkurssiajankohta on ensimmäinen sellainen ajankohta, jolloin syntyvä lisäluoton tarve ylittää yrityksen saatavissa olevan lisäluoton määrän. Kolmannen hypoteesin eli viimeisen vaiheen mukaan yritys ottaa lisälainaa sieltä mistä sitä enää saa, tässä tapauksessa yksipuolista lisäluottoa sidosryhmiltään.

Prihtin konkurssiprosessin vaiheet

  1. tulorahoituksen loppuminen
  2. rahoitusmarkkinoilta lainattavissa olevien varojen loppuminen
  3. ostovelkarahoituksen loppuminen

Laskusääntö

Vaiheita kuvataan seuraavilla tilinpäätöksestä laskettavilla luvuilla:

Vaihe 1 = Tunnusluku X1 = 100 * ( Tulojäämä I - Verot) / Taseen loppusumma

Vaihe 2 = Tunnusluku X3 = 100 * Vieras pääoma / Taseen loppusumma

Vaihe 3 = Tunnusluku X2 = 100 * (Rahoitusomaisuus - lyhytaikaiset velat) / Taseen loppusumma

Prihtin Z-luku = 0.049 * X1 + 0.021 * X2 - 0.048 * X3

Tulkinta

Z-luvun kriittinen arvo vuotta ennen konkurssia oli Prihtin tutkimuksen mukaan -4,5. Kriittistä arvoa pienemmät lukemat tulkitaan konkurssitapauksiksi.