Laskutus

Tunnusluku kuvaa yrityksen liiketoiminnan laajuutta ja se mahdollistaa yritysten vertailun volyymin osalta. Laskutusta käytetään usein liikevaihdon sijaan, kun analysoidaan yrityksiä, joiden liikevaihto koostuu kertasuorituksista (rakennusliikkeet, telakat, suunnittelutoimistot). Mikäli yrityksen liikevaihtoon sisältyy vain tilikauden aikana päättyneiden töiden tuloutus, voi yrityksen liikevaihto vaihdella voimakkaasti vuosittain. Tällöin yrityksen volyymin kehityksen arviointi tehdään tavallisesti laskutuksen perusteella.

Laskusääntö

Laskutus = liikevaihto + saadut ennakot tilikauden lopussa - saadut ennakot tilikauden alussa

Tulkinta

Laskutuksen vuosittaista kehitystä voidaan tarkastella liikevaihdon sijaan, kun kyseessä on esim. rakennusliike, joka kirjaa liikevaihtoonsa vuosittain vain valmistuneet kohteensa. Tällöin myös yrityksen kasvukehityksen tarkastelu onnistuu paremmin laskutuksen kuin liikevaihdon muutoksen avulla.