EV/EBIT-luku

EV/EBIT-luku kuvaa yrityksen velattoman markkina-arvon eli ns. yritysarvon ja liiketuloksen suhdetta.

Laskusääntö

EV/EBIT-luku ( enterprise value / earnings before interests and taxes ) = yritysarvo / liiketulos

Huom. Liiketuloksen on vastattava 12:ta kuukautta.

Tulkinta

EV/EBIT-luku kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi velattoman arvonsa verran liiketulosta, mikäli liiketulos pysyisi ennallaan. EV/EBIT ottaa huomioon yrityksen velkaisuuden päinvastoin kuin P/E. EV/EBIT-luku ja EV/EBITDA-luku ovat erityisesti yritysostajan suosimia arvostuslukuja, koska yrityskaupassa myös kohdeyrityksen velat siirtyvät ostajan vastattavaksi.

EV/EBIT-luku on P/E-lukua laaja-alaisempi ja häiriöttömämpi mittari, koska liiketulos (EBIT) poimitaan ylempää tuloslaskelmasta kuin nettotulos. Samoin velaton arvo on yleensä korkeampi kuin markkina-arvo. Jos velaton arvo on markkina-arvoa pienempi, yrityksen likvidit varat ovat suuremmat kuin korolliset velat.

Kasvuhakuisilla yrityksillä EV/EBIT-luku on yleensä keskimääräistä korkeampi ja hitaan kasvun yrityksillä keskimääräistä matalampi.

Heikko liiketulos nostaa joka tapauksessa tunnusluvun arvoa. Liiketuloksen ollessa negatiivinen, EV/EBIT-lukua ei yleensä esitetä johtuen tulkintasyistä.

Helsingin pörssin yhtiöiden EV/EBIT-luvun kehitys 2006-2010, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

2008 2009 2010 2011 2012 keskimäärin
EV/EBIT-luku 8,4 17,4 14,6 11,2 12,5 12,8

Lähde: Balance Consulting

Huomioitavaa

EV/EBIT-lukuja lasketaan ja esitetään monilla tavoilla. Velattomalla arvolla tarkoitetaan yleensä yhtiön velatonta markkina-arvoa tarkasteluhetken osakekurssilla ja viimeisimmän osavuosikatsauksen korollisilla nettoveloilla laskettuna. Liiketuloksena voidaan käyttää esimerkiksi viimeisimmän tilikauden liiketulosta, liukuvaa viimeisten 12 kuukauden liiketulosta tai analyytikoiden ennustamaa kuluvan kauden liiketulosennustetta.

Sijoittajan on tärkeä tietää, mitä liiketulosta milloinkin käytetään sekä myös se, onko tulos oikaistu kertaluonteisista eristä.

Kauppalehden / Balance Consultingin laskemissa pörssiyhtiöiden EV/EBIT-luvuissa käytetään pääsääntöisesti ko. tilikauden tai viimeisten 12 kuukauden liiketulosta, josta on oikaistu kertaluonteiset tuotto- ja kuluerät.

Ks. myös analyytikon blogi aiheesta 16.3.2007.