Balance Consultingin Menestyjäluokitus

Balance Consultingin Menestyjäluokitusta käytetään Balance Consultingin analyysituotteissa sekä mm. Kauppalehden Menestyjät -sarjassa. Balance Consultingin Menestyjäluokitus on luonteeltaan sekä rahoituksellista riskiä että liiketaloudellista menestystä mittaava.

Yrityksen taloudellista menestystä tarkastellaan kuuden eri osa−alueen pohjalta. Kultakin osa−alueelta yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Balance Consultingin tietokannan yrityksiin että vertailtuna yrityksen oman toimialan muihin yrityksiin.

Toiminnan tunnuspiirre Tunnusluku
Kasvu Liikevaihdon kasvu % (3 vuoden painotettu keskiarvo)
Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto %
Tulos Nettotulos ennen veroja %
Maksuvalmius Current ratio
Omavaraisuus Omavaraisuusaste %
Riskinsietokyky Kolmen muuttujan Z-luku
Arvosana Luokitus Alaraja Yläraja
Erinomainen A+, A ja A- 70 100
Hyvä B+ ja B 50 70
Tyydyttävä B- ja C+ 30 50
Välttävä C ja C- 10 30
Heikko D 0 10

Luokittelun osapisteissä otetaan huomioon myös tiettyjä muita tekijöitä ja mallin toimintaa seurataan aktiivisesti. Yksittäisen osa-alueen pisteet kuvaavat prosenttiarvona yrityksen sijoittumista vertailuryhmässään. Balance Consulting antaa mielellään lisätietoja mallista.

Luokituksen kaikki kymmenen eri arvosanaluokkaa ovat kukin informatiivisia menestystä mitattaessa. Rahoituksellinen riski kohoaa selvästi alle 30 pisteen yrityksillä, ja on huomattavan pieni yli 50 pisteen Menestyjä-yrityksillä.

Yritysten jakauma luokitusarvosanoittain: osakeyhtiöt, tilikausi päättynyt välillä 1.6.2012 - 31.5.2013. Kirjainarvosanat vastaavat pisteluokituksessa 10 pistettä: A+ = 90-100 pistettä jne.

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D
% 1,0 6,9 12,8 14,7 14,4 17,9 13,5 10,6 6,2 2,0

Luokituksen kyky indikoida tulevaa menestystä monipuolistaa luokituksen hyödynnettävyyttä verrattuna perinteiseen luottoluokitukseen. Menestyjäluokitus on hyvin informatiivinen arvioitaessa esimerkiksi avainasiakkaiden tai -kumppaneiden kokonaistaloudellista suoriutumista. Laaja-alainen liiketaloudellinen menestys, sekä oman kokoluokkansa yrityksiä vasten että omaa toimialaansa vasten, on myös vahva viesti yrityksen sidosryhmille.